Close
کاخ موزه شهر ممنوعه
sahar_abbasi366
نقدها:
گزارش
شهر ممنوعه
توصیه شده توسط کاربر

یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری پکن شهر ممنوعه است که مجموعه ای از کاخ های دیدنی است .این شهر زمانی محل زندگی امپراطورهای کشور چین بوده که شامل ۹۸۰ ساختمان و ۹۹۹۹ اتاق میباشد . این کاخ سالانه حدود چهارده میلیون نفر بازدید کننده دارد و به دلیل اینکه در گذشته افراد معمولی نمیتوانستد وارد ان شوند و فقط خانواده سلطنتی حق ورود به این شهر را داشتند به شهر ممنوعه معروف شده است.
#تایسیز #شهرممنوعه #بیجینگ #چین #پکن

نوع سفر:
تاریخ سفر: