Close
کاخ موزه شهر ممنوعه
مریم سلیمانی
نقدها:
گزارش
شهر ممنوعه
توصیه شده توسط کاربر

یکی از جاهای باستانی تاریخی شهر پکن،شهر ممنوعه هست که در قدیم فقط پادشاهان حق ورود به اون رو داشتن، کاخ های بزرگ و زیبا از جنس چوب
دیدنش ارزش داره خیلی

نوع سفر:
تاریخ سفر: