تور شهرگردی

4.3
از 9 رای

تور گلابگیری قمصر بهار 1403

تکمیل ظرفیت
شروع از 4 خرداد
1 روز
حمل و نقل: اتوبوس VIP
درجه سختی: عادی
1,590,000
تومان

تور قزوین با قطار سفر به پایتخت صفوی

تکمیل ظرفیت
شروع از 4 خرداد
1 روز
حمل و نقل: قطار
درجه سختی: آسان
1,350,000
تومان

تور تبریز ، جلفا و کندوان

تکمیل ظرفیت
شروع از 11 خرداد
4 روز
حمل و نقل: قطار
درجه سختی: عادی
6,100,000
تومان

تور دالامپر قره کلیسا 12 خرداد 1403

تکمیل ظرفیت
شروع از 12 خرداد
3.5 روز
حمل و نقل: اتوبوس VIP
درجه سختی: نسبتا سخت
8,450,000
تومان

تور تبریز جلفا کندوان تیر 1403

تکمیل ظرفیت
شروع از 12 خرداد
3.5 روز
حمل و نقل: اتوبوس VIP
درجه سختی: عادی
7,830,000
تومان

تور شیراز 13 خرداد 1403

تکمیل ظرفیت
شروع از 13 خرداد
3.5 روز
حمل و نقل: اتوبوس VIP
درجه سختی: عادی
5,850,000
تومان

تور مخمل کوه تا آبشار بیشه لرستان خرداد 1403

تکمیل ظرفیت
شروع از 16 خرداد
2.5 روز
حمل و نقل: اتوبوس VIP
درجه سختی: عادی
4,200,000
تومان

تور تبریز جلفا ارسباران، ارس تا قلعه بابک

تکمیل ظرفیت
شروع از 27 خرداد
4 روز
حمل و نقل: قطار
درجه سختی: عادی
6,900,000
تومان