تور ویتنام

4.6
از 8 رای
آگهی آویسا - جایگاه E - دسکتاپ
عنوان تور و هتل
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین و آژانس
قیمت و جزيیات
EdenStar Saigon Hotel & Spa
0
EdenStar Saigon Hotel & Spa
BB
شهر هوشی مین
2 شب
Centara Sandy Beach Resort Danang
0
Centara Sandy Beach Resort Danang
BB
دانانگ
3 شب
Thang Long Opera Hotel
0
Thang Long Opera Hotel
BB
هانوی
3 شب
La Regina Legend Cruise
0
La Regina Legend Cruise
ALL
خلیج ها لونگ
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهرو گشت آریایی
امارات
رفت: پنج‌شنبه 2/13 ساعت: 00:45
امارات
برگشت: یک‌شنبه 2/23 ساعت: 00:00
60,500,000 تومان
1,950 دلار
خرید آنلاین
Le Meridien Saigon
0
Le Meridien Saigon
BB
شهر هوشی مین
2 شب
Koi Resort & Spa Hoi An
0
Koi Resort & Spa Hoi An
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
3 شب
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
0
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
ALL
خلیج ها لونگ
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهرو گشت آریایی
امارات
رفت: پنج‌شنبه 2/13 ساعت: 00:45
امارات
برگشت: یک‌شنبه 2/23 ساعت: 00:00
60,500,000 تومان
2,350 دلار
خرید آنلاین
آگهی رادین گشت - جایگاه F - دسکتاپ
New World Saigon hotel
0
New World Saigon hotel
BB
شهر هوشی مین
2 شب
Koi Resort & Spa Hoi An
0
Koi Resort & Spa Hoi An
BB
دانانگ
3 شب
Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake
0
Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake
BB
هانوی
3 شب
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
0
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
ALL
خلیج ها لونگ
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهرو گشت آریایی
امارات
رفت: پنج‌شنبه 2/13 ساعت: 00:45
امارات
برگشت: یک‌شنبه 2/23 ساعت: 00:00
60,500,000 تومان
2,600 دلار
خرید آنلاین
EdenStar Saigon Hotel & Spa
0
EdenStar Saigon Hotel & Spa
BB
شهر هوشی مین
2 شب
Centara Sandy Beach Resort Danang
0
Centara Sandy Beach Resort Danang
BB
دانانگ
3 شب
Thang Long Opera Hotel
0
Thang Long Opera Hotel
BB
هانوی
3 شب
La Regina Legend Cruise
0
La Regina Legend Cruise
ALL
خلیج ها لونگ
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهرو گشت آریایی
امارات
رفت: جمعه 2/14 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: دوشنبه 2/24 ساعت: 00:00
60,500,000 تومان
1,950 دلار
خرید آنلاین
آگهی زیماسفر - جایگاه F پلاس - دسکتاپ
Le Meridien Saigon
0
Le Meridien Saigon
BB
شهر هوشی مین
2 شب
Koi Resort & Spa Hoi An
0
Koi Resort & Spa Hoi An
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
3 شب
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
0
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
ALL
خلیج ها لونگ
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهرو گشت آریایی
امارات
رفت: جمعه 2/14 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: دوشنبه 2/24 ساعت: 00:00
60,500,000 تومان
2,350 دلار
خرید آنلاین
New World Saigon hotel
0
New World Saigon hotel
BB
شهر هوشی مین
2 شب
Koi Resort & Spa Hoi An
0
Koi Resort & Spa Hoi An
BB
دانانگ
3 شب
Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake
0
Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake
BB
هانوی
3 شب
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
0
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
ALL
خلیج ها لونگ
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهرو گشت آریایی
امارات
رفت: جمعه 2/14 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: دوشنبه 2/24 ساعت: 00:00
60,500,000 تومان
2,600 دلار
خرید آنلاین
Mai House Saigon Hotel
0
Mai House Saigon Hotel
BB
شهر هوشی مین
3 شب
DLG Hotel Danang
0
DLG Hotel Danang
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
2 شب
Ambassador Halong Cruise
0
Ambassador Halong Cruise
BB
کشتی کروز
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهر پرواز سیوان
امارات
رفت: یک‌شنبه 3/6 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: چهارشنبه 3/16 ساعت: 00:00
65,000,000 تومان
1,990 دلار
خرید آنلاین
EdenStar Saigon Hotel & Spa
0
EdenStar Saigon Hotel & Spa
BB
شهر هوشی مین
2 شب
Centara Sandy Beach Resort Danang
0
Centara Sandy Beach Resort Danang
BB
دانانگ
3 شب
Thang Long Opera Hotel
0
Thang Long Opera Hotel
BB
هانوی
3 شب
La Regina Legend Cruise
0
La Regina Legend Cruise
ALL
خلیج ها لونگ
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهرو گشت آریایی
امارات
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: یک‌شنبه 3/20 ساعت: 00:00
60,500,000 تومان
1,950 دلار
خرید آنلاین
Le Meridien Saigon
0
Le Meridien Saigon
BB
شهر هوشی مین
2 شب
Koi Resort & Spa Hoi An
0
Koi Resort & Spa Hoi An
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
3 شب
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
0
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
ALL
خلیج ها لونگ
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهرو گشت آریایی
امارات
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: یک‌شنبه 3/20 ساعت: 00:00
60,500,000 تومان
2,350 دلار
خرید آنلاین
New World Saigon hotel
0
New World Saigon hotel
BB
شهر هوشی مین
2 شب
Koi Resort & Spa Hoi An
0
Koi Resort & Spa Hoi An
BB
دانانگ
3 شب
Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake
0
Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake
BB
هانوی
3 شب
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
0
Indochine Cruise Lan Ha Bay Powered by ASTON
ALL
خلیج ها لونگ
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهرو گشت آریایی
امارات
رفت: پنج‌شنبه 3/10 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: یک‌شنبه 3/20 ساعت: 00:00
60,500,000 تومان
2,600 دلار
خرید آنلاین
Mai House Saigon Hotel
0
Mai House Saigon Hotel
BB
شهر هوشی مین
3 شب
DLG Hotel Danang
0
DLG Hotel Danang
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
2 شب
Ambassador Halong Cruise
0
Ambassador Halong Cruise
BB
کشتی کروز
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهر پرواز سیوان
امارات
رفت: یک‌شنبه 3/13 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: چهارشنبه 3/23 ساعت: 00:00
65,000,000 تومان
1,990 دلار
خرید آنلاین
Mai House Saigon Hotel
0
Mai House Saigon Hotel
BB
شهر هوشی مین
3 شب
DLG Hotel Danang
0
DLG Hotel Danang
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
2 شب
Ambassador Halong Cruise
0
Ambassador Halong Cruise
BB
کشتی کروز
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهر پرواز سیوان
امارات
رفت: یک‌شنبه 3/20 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: چهارشنبه 3/30 ساعت: 00:00
65,000,000 تومان
1,990 دلار
خرید آنلاین
Mai House Saigon Hotel
0
Mai House Saigon Hotel
BB
شهر هوشی مین
3 شب
DLG Hotel Danang
0
DLG Hotel Danang
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
2 شب
Ambassador Halong Cruise
0
Ambassador Halong Cruise
BB
کشتی کروز
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهر پرواز سیوان
امارات
رفت: یک‌شنبه 3/27 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: چهارشنبه 4/6 ساعت: 00:00
65,000,000 تومان
1,990 دلار
خرید آنلاین
Mai House Saigon Hotel
0
Mai House Saigon Hotel
BB
شهر هوشی مین
3 شب
DLG Hotel Danang
0
DLG Hotel Danang
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
2 شب
Ambassador Halong Cruise
0
Ambassador Halong Cruise
BB
کشتی کروز
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهر پرواز سیوان
امارات
رفت: یک‌شنبه 4/3 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: چهارشنبه 4/13 ساعت: 00:00
65,000,000 تومان
1,990 دلار
خرید آنلاین
Mai House Saigon Hotel
0
Mai House Saigon Hotel
BB
شهر هوشی مین
3 شب
DLG Hotel Danang
0
DLG Hotel Danang
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
2 شب
Ambassador Halong Cruise
0
Ambassador Halong Cruise
BB
کشتی کروز
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهر پرواز سیوان
امارات
رفت: یک‌شنبه 4/10 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: چهارشنبه 4/20 ساعت: 00:00
65,000,000 تومان
1,990 دلار
خرید آنلاین
Mai House Saigon Hotel
0
Mai House Saigon Hotel
BB
شهر هوشی مین
3 شب
DLG Hotel Danang
0
DLG Hotel Danang
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
2 شب
Ambassador Halong Cruise
0
Ambassador Halong Cruise
BB
کشتی کروز
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهر پرواز سیوان
امارات
رفت: یک‌شنبه 4/17 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: چهارشنبه 4/27 ساعت: 00:00
65,000,000 تومان
1,990 دلار
خرید آنلاین
Mai House Saigon Hotel
0
Mai House Saigon Hotel
BB
شهر هوشی مین
3 شب
DLG Hotel Danang
0
DLG Hotel Danang
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
2 شب
Ambassador Halong Cruise
0
Ambassador Halong Cruise
BB
کشتی کروز
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهر پرواز سیوان
امارات
رفت: یک‌شنبه 4/24 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: چهارشنبه 5/3 ساعت: 00:00
65,000,000 تومان
1,990 دلار
خرید آنلاین
Mai House Saigon Hotel
0
Mai House Saigon Hotel
BB
شهر هوشی مین
3 شب
DLG Hotel Danang
0
DLG Hotel Danang
BB
دانانگ
3 شب
Pan Pacific Hanoi
0
Pan Pacific Hanoi
BB
هانوی
2 شب
Ambassador Halong Cruise
0
Ambassador Halong Cruise
BB
کشتی کروز
1 شب
آژانس برگزار کننده
مهر پرواز سیوان
امارات
رفت: یک‌شنبه 4/31 ساعت: 04:30
امارات
برگشت: چهارشنبه 5/10 ساعت: 00:00
65,000,000 تومان
1,990 دلار
خرید آنلاین
با سفرساز لست‌سکند سفر دلخواهت رو تور کن!
اگر تور مدنظرت رو پیدا نکردی با استفاده از سرویس جدید لست‌سکند با اسم سفرساز بهترین پیشنهاد قیمت رو برات پیدا می‌کنیم
photo camper camera
سفرساز

ویتنام سرزمین شگفتی های طبیعی است و گردشگران با سفر به این کشور زیبا در جنوب شرقی آسیا با دنیایی از جاذبه های دیدنی طبیعی و تاریخی رو به رو می شوند. از مزارع سرسبز برنج در شمال ویتنام گرفته تا شلوغی فریبنده دلتای رود مکونگ همه و همه تجربه سفری دلنشین را برای هر گردشگری بخصوص در سفر با تورهای ویتنام رقم می زند. از جمله دیگر جاذبه های ویتنام می توان به؛ جزیره جزایر کُن دائو، کوه ماربل، غار هانگ سون دونگ و جزیره چام اشاره کرد.

سوالات متداول

آیا شهروندان ایرانی برای سفر به ویتنام نیاز به ویزا دارند؟
شرایط دریافت ویزا برای سفر به ویتنام به چه شکل است؟
بهترین زمان سفر به ویتنام چه تاریخی است؟
بهترین هتل‌های ویتنام برای اقامت کدام هستند؟
در ویتنام از کدام جاذبه‌ها دیدن کنیم؟
بهترین رستوران‌های ویتنام کدام هستند؟
پول رایج ویتنام چیست و چه مقدار با خود همراه داشته باشیم؟
چطور به ویتنام باید سفر کنیم؟
در ویتنام از چه وسیله‌ای برای جابه جایی می‌توان استفاده کرد؟
زبان مردم ویتنام چیست؟ ایا لازم است این زبان را بلد باشیم؟
مهم‌ترین فرودگاه‌های ویتنام کدام هستند؟
شهرهای مهم و گردشگری ویتنام کجا هستند؟