پروفایل یاسر

نام کاربر
یاسر
استان مازندران آمل
سفرنامه 3
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 13
نظرات 72
1
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 440
نظرنویس حرفه ای
جاذبه گرد مبتدی
هتل گرد مبتدی
سفرنامه نویس مبتدی
شکمگرد نوپا
کاوشگر نوپا