پروفایل علی جاویدی صباغیان

نام کاربر
علی جاویدی صباغیان
سفرنامه 8
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 1
نظرات 93
2
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 815
سفرنامه نویس ارشد
نظر نویس ارشد
جاذبه گرد نوپا