پروفایل علی عباسی

نام کاربر
علی عباسی
استان آذربایجان غربی ارومیه
سفرنامه 14
ویدیو ها 19
نقد و بررسی 335
نظرات 1467
5
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 5980
متخصص جاذبه گردی
متخصص نظرنویسی
شکمگرد حرفه ای
سفرنامه نویس حرفه ای
هتل گرد ارشد
کاوشگر ارشد