پروفایل بیژن پیوندی

نام کاربر
بیژن پیوندی
استان اصفهان اصفهان
سفرنامه 12
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 10
نظرات 209
3
سطح کاربری
امتیاز امسال 715
امتیاز کل 1315
سفرنامه نویس حرفه ای
نظر نویس ارشد
شکمگرد مبتدی
جاذبه گرد نوپا
هتل گرد نوپا