پروفایل نادر مزرعه شادی

نام کاربر
نادر مزرعه شادی
استان آذربایجان شرقی تبریز
سفرنامه 3
ویدیو ها 20
نقد و بررسی 764
نظرات 299
6
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 10185
متخصص نظرنویسی
متخصص جاذبه گردی
شکمگرد حرفه ای
فیلم ساز ارشد
کاوشگر ارشد
سفرنامه نویس مبتدی