پروفایل paria kamali

نام کاربر
paria kamali
استان خراسان شمالی بجنورد
سفرنامه 3
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 192
نظرات 83
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 2895
متخصص جاذبه گردی
نظرنویس حرفه ای
شکمگرد حرفه ای
سفرنامه نویس مبتدی
هتل گرد مبتدی
کاوشگر مبتدی