پروفایل shadi

نام کاربر
shadi
استان تهران تهران
سفرنامه 1
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 21
نظرات 67
1
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 320
نظر نویس ارشد
شکمگرد مبتدی
جاذبه گرد مبتدی
سفرنامه نویس نوپا
هتل گرد نوپا