پروفایل Shamim

نام کاربر
Shamim
استان گیلان رشت
سفرنامه 2
ویدیو ها 1
نقد و بررسی 284
نظرات 53
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 130
امتیاز کل 3250
متخصص شکمگردی
متخصص جاذبه گردی
نظرنویس حرفه ای
کاوشگر ارشد
هتل گرد مبتدی
سفرنامه نویس نوپا