پروفایل Shamim

نام کاربر
Shamim
استان گیلان رشت
سفرنامه 2
ویدیو‌ها 1
نقد و بررسی 284
نظرات 54
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 3250
متخصص شکمگردی
متخصص جاذبه گردی
نظرنویس حرفه ای
کاوشگر ارشد
هتل گرد مبتدی
سفرنامه نویس نوپا