پروفایل شیلان صادقی

نام کاربر
شیلان صادقی
استان کردستان سنندج
سفرنامه 3
ویدیو‌ها 3
نقد و بررسی 316
نظرات 222
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 3485
متخصص نظرنویسی
متخصص جاذبه گردی
شکمگرد حرفه ای
کاوشگر ارشد
هتل گرد مبتدی
سفرنامه نویس مبتدی