پروفایل شیلان صادقی

نام کاربر
شیلان صادقی
استان کردستان سنندج
سفرنامه 4
ویدیو ها 3
نقد و بررسی 295
نظرات 203
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 180
امتیاز کل 3265
متخصص نظرنویسی
متخصص جاذبه گردی
شکمگرد حرفه ای
کاوشگر ارشد
هتل گرد مبتدی
سفرنامه نویس مبتدی