پروفایل شیلان صادقی

نام کاربر
شیلان صادقی
استان کردستان سنندج
سفرنامه 3
ویدیو ها 3
نقد و بررسی 310
نظرات 217
4
سطح کاربری
امتیاز امسال 65
امتیاز کل 3410
متخصص نظرنویسی
متخصص جاذبه گردی
شکمگرد حرفه ای
کاوشگر ارشد
هتل گرد مبتدی
سفرنامه نویس مبتدی