پروفایل یاشار نحوی زاده

نام کاربر
یاشار نحوی زاده
استان فارس شیراز
سفرنامه 1
ویدیو‌ها 0
نقد و بررسی 0
نظرات 146
1
سطح کاربری
امتیاز امسال 0
امتیاز کل 100
نظر نویس ارشد
سفرنامه نویس نوپا