Close
رستوران

میدان قهرمان ها

Heroes Square

Heroes' Square (2).png
Heroes' Square (1).png
Heroes' Square (3).png
Heroes' Square (4).png
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • مجموعه تاریخی

تصاویر کاربران

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • مهسا
  نقدها:
  گزارش
  میدان قهرمانان بوداپست
  توصیه شده توسط کاربر

  این میدان که جزو مهمترین میدون های شهر بوداپست به حساب میاد که نمادی لز قهرمانان این سرزمین است ، رای رسیدن به این میدان باید به انتهای خیابان اندراشی بروید، ما برای بازدید ار این میدان از خط یک متروی مجارستان درست از زیر میدان قهرمانان می گذرد رفتیم و در همین میدان ایستگاه دارد .

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید:
 • نوا جمشیدی

  برج پیزا در شهری به همین نام ساخته شده است. معروف بودن این برج به دلیل کج بودنش است و...