جاذبه های مجارستان

0
ساختمان پارلمان مجارستان
4
(از 1 نقد و بررسی)
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 3 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ناگیردی
5
(از 1 نقد و بررسی)
دبرسن / مجارستان
رتبه در دبرسن 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای بزرگ (ناگیتمپلوم)
3
(از 1 نقد و بررسی)
دبرسن / مجارستان
رتبه در دبرسن 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
میدان قهرمان ها
5
(از 1 نقد و بررسی)
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل زنجیر سچینی

پل زنجیر سچینی

Szechenyi Chain Bridge
5
(از 1 نقد و بررسی)
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کفش های ساحل دانوب

کفش های ساحل دانوب

Shoes on the Danube Bank
4
(از 1 نقد و بررسی)
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 3 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
هالزبشتیا

هالزبشتیا

Halászbástya (Fisherman's Bastion)
0
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک مومنتو
0
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلیسای جامع سن استفان

کلیسای جامع سن استفان

St. Stephen's Basilica (Szent Istvan Bazilika)
0
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
حمام و استخر سچنی

حمام و استخر سچنی

Szechenyi Baths and Pool
0
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
حمام حرارتی و استخر خیابان گلرت

حمام حرارتی و استخر خیابان گلرت

St. Gellért Thermal Bath and Swimming Pool
0
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تپه گلرت

تپه گلرت

Gellert Hill
0
بوداپست / مجارستان
رتبه در بوداپست 5 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده