Close
رستوران

روستای ناو

Nav Village

Nav Village (1).jpeg
Nav Village (1).png
Nav Village (2).jpeg
Nav Village (2).png
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • روستا و دهکده

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • کاربر لست سکند هادی انصاری
  نقدها:
  گزارش

  روستای ناو از جمله زیباترین روستاهای ناحیه جنگل های تالش است که در مسیر جاده قدیمی اسالم به خلخال قرار دارد .
  طبیعت گردانی که از ناحیه اندبیل خلخال پیمایش خود را در جاده مالرو و قدیمی به سمت اسالم شروع می کنند بعد از گذشتن از ارتفاعات و دشت های وسیع و زیبای گردنه گیوره و ییلاق خره خونی به روستای ناو می رسند که کلبه های آن در دوسمت رود ناو قرار گرفته است .
  شهر اسالم با روستای ناو حدود 30 کیلومتر فاصله دارد .
  مختصات جغرافییایی روستای ناو
  37°38'57.5"N
  48°40'59.8"E
  #گلفام_سفر

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: