رستوران

کلیسای جامع سنت سباستین

The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian

The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian-01.jpg
The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian-02.jpg
The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian-03.jpg
The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian-04.jpg
The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian-05.jpg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

این کلیسا در شهر ریودوژانیروی برزیل قرار دارد که به دلیل شیشه‌کاری‌های رویایی‌اش شهرتی جهانی یافته است. این کلیسا سقفی مخروطی شکل دارد که چشمان هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند. این کلیسا برای عبادت کارگران ساخته شده است بنابراین برای ورود به آن نیاز به پرداخت هیچ گونه هزینه‌ای نیست.

Types:
  • کلیسا ها

تصاویر کاربران