جاذبه های آمریکای جنوبی

0
پارک ملی تورس دل پاین

پارک ملی تورس دل پاین

Torres del Paine National Park
5
(از 1 نقد و بررسی)
شیلی
رتبه در شیلی 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سن پدرو د آتاکاما

سن پدرو د آتاکاما

San Pedro de Atacama
5
(از 1 نقد و بررسی)
شیلی
رتبه در شیلی 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گیسیر دل تاتیو
5
(از 1 نقد و بررسی)
کالاما / شیلی
رتبه در کالاما 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار ایگواسو
5
(از 1 نقد و بررسی)
ایگواسو / آرژانتین
رتبه در ایگواسو 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اسکاداریا سلرون - پله های سلرون
5
(از 1 نقد و بررسی)
ریودوژانیرو / برزیل
رتبه در ریودوژانیرو 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
3 پوینتز (مرز بین برزیل، آرژانتین و پاراگوئه)
فوز دو ایگواسو / برزیل
رتبه در فوز دو ایگواسو 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای جامع سنت سباستین

کلیسای جامع سنت سباستین

The Metropolitan Cathedral of Saint Sebastian
0
ریودوژانیرو / برزیل
رتبه در ریودوژانیرو 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
سنتوآریو دوم بوسکو
0
برازیلیا / برزیل
رتبه در برازیلیا 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده