Close
رستوران

پارک کوهسار

Kohsar Park

Kohsar Park.jpeg
پیشنهاد کاربران
از نقد و بررسی

نوع جاذبه:
 • مراکز تفریحی
 • جاذبه های طبیعی

نقد و بررسی کاربران


امتیاز این جاذبه :
 • کاربر لست سکند shahrzad
  نقدها:
  گزارش
  پارک کوهسار
  توصیه شده توسط کاربر

  این پارک که درشهر خمین وپایین تراز بوجه میباشد وپارک بزرگ وپر از درختان کاج وزبان گنجشک است وسایل بازی کودکان دارد وما برای خوردن صبحانه به این پارک رفتیم تا بعدازآن بتوانیم به مسیرمان ادامه دهیم.

  با کیا اینجا بودید؟:
  تاریخ بازدید: