جاذبه های استان مرکزی

4
از 1 رای
مجتمع خدماتی رفاهی باران

مجتمع خدماتی رفاهی باران

Baran Welfare Services Complex
5
(از 1 نقد و بررسی)
ساوه / ایران
رتبه در ساوه 2 از 29 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پیاده راه امیرکبیر
4
(از 1 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 46 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بوستان شهر (اراک)
4
(از 3 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 70 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
پارک مادر (اراک)
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 12 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای بغدادی

روستای بغدادی

Baghdadi Village
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 84 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
تپه هزوشن

تپه هزوشن

Huschen Hill
3
(از 1 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 77 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
خانه تاریخی امیرکبیر

خانه تاریخی امیرکبیر

Amirkabir Historical House
3
(از 1 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 77 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سرای نبی زاده بازار تاریخی اراک

سرای نبی زاده بازار تاریخی اراک

Saraye Nabi Zadeh Arak Historical Bazaar
4
(از 2 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 61 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک شهر صنعتی

پارک شهر صنعتی

Industrial City Park
4
(از 2 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 61 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
چشمه چپقلی

چشمه چپقلی

Chopoghli Gomban
4
(از 1 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 46 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سرای تقوایی بازار تاریخی اراک

سرای تقوایی بازار تاریخی اراک

Saraye Taghvaii Arak Historical Bazaar
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 88 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
روستای قلعه گاوگدار

روستای قلعه گاوگدار

Qaleh-ye Gav Godar Village
0
(از 1 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 91 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع رفاهی همای سعادت

مجتمع رفاهی همای سعادت

Homaye Saadat Recreational Amenities Complex
3.6
(از 3 نقد و بررسی)
دلیجان / ایران
رتبه در دلیجان 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
باغ ملی اراک

باغ ملی اراک

Arak National Garden
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 32 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
سرای اکبریان بازار تاریخی اراک

سرای اکبریان بازار تاریخی اراک

Saraye Akbarian Arak Historical Bazaar
4
(از 3 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 70 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
لکوموتیو قدیمی
4
(از 2 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 61 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
سرای کرمانشاهیان بازار تاریخی اراک

سرای کرمانشاهیان بازار تاریخی اراک

Saraye Kermanshahian Arak Historical Bazaar
4
(از 3 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 70 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
منطقه گردشگری گردو
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 1 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
سرای آقایی بازار تاریخی اراک

سرای آقایی بازار تاریخی اراک

Saraye Aghaii Arak Historical Bazaar
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 43 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
سرای مسگرهای بازار تاریخی اراک

سرای مسگرهای بازار تاریخی اراک

Saraye Mesgarhaye Arak Historical Bazaar
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
اراک / ایران
رتبه در اراک 43 از 110 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده