جاذبه های آنتالیا

5
از 1 رای
موزه دریایی چاناکاله
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دنیای برف (آنتالیا)
شهر آنتالیا / ترکیه
رتبه در شهر آنتالیا 4 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
منطقه باستانی المپوس
5
(از 1 نقد و بررسی)
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 9 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه اسباب بازی آناتولی
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل چیرالی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آکسو دلفیناریوم
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
اوزدیلک پارک آنتالیا
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
دیپو آتلت سنتر

دیپو آتلت سنتر

Deepo Outlet Center
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد مناره کشیک

مسجد مناره کشیک

Kesik Minaret Mosque
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه و خانه آتاتورک
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک دلفین سیلانیا
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل آکچاگرم

ساحل آکچاگرم

Akcagerme Beach
0
کاش / ترکیه
رتبه در کاش 4 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
باغ وحش آنتالیا
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه سونا اینان کایراک کالیچی
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تئاتر باستانی پاتارا
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کیزیل کول (برج سرخ)
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشارهای کورسونلو
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساحل مرمرلی

ساحل مرمرلی

Mermerli Beach
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کارا اوقلو پارک
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
شهر باستانی پرگ

شهر باستانی پرگ

Perge Ancient City
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 27 از 61 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده