جاذبه های بالی

0
آبشار توکاد سپونگ

آبشار توکاد سپونگ

Tukad Cepung Waterfall
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بژی گووانگ هیدن کانیون
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
جیلی گت اوی
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تیرتا گانگا
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تئاتر بالی

تئاتر بالی

Bali Theatre
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
یو اس اس لیبرتی شیپرک
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ستیا دراما هاوس آو ماسک و پاپیتس
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
جاتیلوویح گرین لند
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار سکومپول

آبشار سکومپول

Sekumpul Waterfalls
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلینگ کینگ بیچ
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تگالالانگ رایس تراس

تگالالانگ رایس تراس

Tegalalang Rice Terrace
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اسکیرد مانکی فارست سنکچری
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تاناه لات تمپل
0
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 17 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
واتربام بالی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه  هنر دی ام زد بالی 3 دی
3
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 15 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده