جاذبه های اندونزی

0
ساحل پانداوا
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اسکای گاردن بالی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تگالالانگ رایس تراس

تگالالانگ رایس تراس

Tegalalang Rice Terrace
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار فیل

غار فیل

Elephant Cave
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
اوبود / اندونزی
رتبه در اوبود 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
واتربام بالی
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد تاناه لوط
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 9 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ساحل کوتا - بالی
4
(از 2 نقد و بررسی)
کوتا / اندونزی
رتبه در کوتا 3 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کوه باتور

کوه باتور

Mount Batur
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 9 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کمپونگ کپی کمنوه

کمپونگ کپی کمنوه

Kampung Kopi Kemenuh
5
(از 2 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 1 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
جزایر کای

جزایر کای

Kai Islands
4
(از 1 نقد و بررسی)
اندونزی
رتبه در اندونزی 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد پورا دانو براتان
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 9 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
بالی سافاری و مارینا پارک
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اسکیرد مانکی فارست سنکچری
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید بیچ واک

مرکز خرید بیچ واک

Beachwalk Shopping Center
3
(از 1 نقد و بررسی)
کوتا / اندونزی
رتبه در کوتا 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد اولاواتو
4
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 12 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه  هنر دی ام زد بالی 3 دی
3
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 15 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل دریم لند

ساحل دریم لند

Dreamland Beach
4
(از 1 نقد و بررسی)
کوتا / اندونزی
رتبه در کوتا 2 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار تیگینونگان

آبشار تیگینونگان

Tegenungan Waterfall
4
(از 1 نقد و بررسی)
اوبود / اندونزی
رتبه در اوبود 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل جیمباران
5
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 2 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آلاس کداتون
3
(از 1 نقد و بررسی)
بالی / اندونزی
رتبه در بالی 15 از 67 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده