جاذبه های بانکوک

5
از 1 رای
تئاتر ای آی اس 4 دی ایکس
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
وات پاتوم وانارام
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بازار گل چاتوچاک

بازار گل چاتوچاک

Chatuchak Flower Market
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
خونگسیتا موی تای

خونگسیتا موی تای

Khongsittha Muay Thai
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
سیام پاراگون
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کلونگ توئی مارکت
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
وات بنچامابوپیت (معبد مرمری)

وات بنچامابوپیت (معبد مرمری)

Wat Benchamabophit (The Marble Temple)
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تالار نمایشگاه راتاناکوزین
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
وات راچاناتدارام ووراویهارا (لوها پراسات)
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
وات سوتات
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ام آر تی
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مزرعه مار (موسسه یادبود ملکه ساووابها)

مزرعه مار (موسسه یادبود ملکه ساووابها)

Snake Farm (Queen Saovabha Memorial Institute)
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
معبد بودای طلایی (وات ترایمیت)

معبد بودای طلایی (وات ترایمیت)

Temple of the Golden Buddha (Wat Traimit)
4.8
(از 5 نقد و بررسی)
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 4 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
ترین نایت مارکت راچادا

ترین نایت مارکت راچادا

Train Night Market Ratchada
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک کینگ راما چهارم
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کوه طلایی (وات ساکت)

کوه طلایی (وات ساکت)

The Golden Mount (Wat Saket)
4
(از 2 نقد و بررسی)
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 27 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
موآنگبوران (شهر باستانی)
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
وات بوونیوت ویهارا
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
گروه چاکری (فرا تینانگ چاکری ماها پراسات)

گروه چاکری (فرا تینانگ چاکری ماها پراسات)

The Chakri Group (Phra Thinang Chakri Maha Prasat)
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه هنر های معاصر

موزه هنر های معاصر

Museum of Contemporary Art (MOCA)
0
بانکوک / تایلند
رتبه در بانکوک 36 از 73 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده