جاذبه های بیرجند

0
سد ژرف

سد ژرف

Zharf Dam
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ارگ حاجی آباد

ارگ حاجی آباد

Haji Abad Citadel
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آب انبار بجد
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه مشاهیر و مفاخر ملی بیرجند

موزه مشاهیر و مفاخر ملی بیرجند

Birjand Museum of Fame and National Honors
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای بهدان
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ساختمان پست قدیم
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای خراشاد

روستای خراشاد

Khorashad Village
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
موزه پرندگان بیرجند
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای بویک وسطی

روستای بویک وسطی

Bavik-e Vosta Village
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک جنگلی بیرجند
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد امام جعفر صادق

مسجد امام جعفر صادق

Imam Jafar Sadegh Mosque
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
خانه خواجه خضر

خانه خواجه خضر

Khajeh khezr home
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار گیوک

آبشار گیوک

Giuk Waterfall
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
باغ منظریه (کنسولگری انگلیس)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بند عمر شاه (بند امیرشاه)
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
ارگ تاریخی بهارستان (باغ زرشکی)

ارگ تاریخی بهارستان (باغ زرشکی)

Baharestan Historical Citadel (Zereshki Garden)
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
عمارت معصومیه

عمارت معصومیه

Masomiyeh Mansion
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار چهارده

آبشار چهارده

Chahardah Waterfall
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
بند عمرشاه (سد عمرشاه)

بند عمرشاه (سد عمرشاه)

Omar Shah Dam (Amarsah Dam)
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
عمارت کلاه فرنگی بیرجند

عمارت کلاه فرنگی بیرجند

Birjand Kolah Faranagi Mansion
0
بیرجند / ایران
رتبه در بیرجند 35 از 71 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده