جاذبه های برجومی

0
رودخانه ام تیکوری
5
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 2 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رودخانه برجومی
5
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 2 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجسمه بیگ استون
4
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 9 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ مراب کاستاواس

باغ مراب کاستاواس

Merab Kostava's Garden
5
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 2 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تالار سینما بروجومی
5
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 2 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ملی خاراگااولی برجومی

پارک ملی خاراگااولی برجومی

Borjomi Kharagauli National Park
5
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 2 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ایستگاه قطار پارک برجومی

ایستگاه قطار پارک برجومی

Borjomi Parki Railway Station
4
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 9 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مقبره سن سرافیم ساروف

مقبره سن سرافیم ساروف

Temple of Saint Seraphim of Sarov
4
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 9 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تلکابین برجومی

تلکابین برجومی

Borjomi Cable Car
5
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 2 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک سنترال برجومی
5
(از 2 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 1 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پل بیوتی

پل بیوتی

Beauty Bridge
5
(از 1 نقد و بررسی)
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 2 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آتودروم

آتودروم

Autodrome
0
برجومی / گرجستان
رتبه در برجومی 12 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده