جاذبه های گرجستان

5
از 1 رای
خیابان روستاولی
5
(از 8 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 1 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
پل قفل عشق تفلیس

پل قفل عشق تفلیس

Love Lock Bridge Tbilisi
4.6
(از 8 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 6 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
کارتلیس دِدا (مادر گرجستان)
4
(از 12 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 64 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 12 رای
مشاهده
پل صلح

پل صلح

The Bridge of Peace
3.3
(از 13 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 70 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 85٪ از 13 رای
مشاهده
تلکابین تفلیس

تلکابین تفلیس

Aerial Tramway in Tbilisi
4.5
(از 14 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 4 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
کلیسای جامع تسمیندا سامبا
4.6
(از 25 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 2 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 96٪ از 25 رای
مشاهده
کلیسای آنچیسخاتی

کلیسای آنچیسخاتی

Anchiskhati Basilica
4
(از 1 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 36 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برج ساعت تفلیس

برج ساعت تفلیس

Tbilisi Clock Tower
4.8
(از 6 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 3 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
بنای یادبود مدیا
3.9
(از 10 نقد و بررسی)
باتومی / گرجستان
رتبه در باتومی 44 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
باتومی مال
2.7
(از 4 نقد و بررسی)
باتومی / گرجستان
رتبه در باتومی 49 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 25٪ از 4 رای
مشاهده
میدان پیازا

میدان پیازا

Piazza Square
4.4
(از 11 نقد و بررسی)
باتومی / گرجستان
رتبه در باتومی 9 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
خیابان روستاولی (باتومی)
4.3
(از 6 نقد و بررسی)
باتومی / گرجستان
رتبه در باتومی 22 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
کلیسای سنت نیکولاس

کلیسای سنت نیکولاس

Church of St. Nicholas
4.6
(از 8 نقد و بررسی)
باتومی / گرجستان
رتبه در باتومی 4 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
میراکل پارک
4.7
(از 12 نقد و بررسی)
باتومی / گرجستان
رتبه در باتومی 1 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 92٪ از 12 رای
مشاهده
مجسمه یادبود علی و نینو
4.4
(از 14 نقد و بررسی)
باتومی / گرجستان
رتبه در باتومی 13 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
برج الفبا

برج الفبا

Alphabetic Tower
4
(از 13 نقد و بررسی)
باتومی / گرجستان
رتبه در باتومی 41 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 13 رای
مشاهده
فواره نپتون

فواره نپتون

Fountain Of Neptun
4
(از 13 نقد و بررسی)
باتومی / گرجستان
رتبه در باتومی 41 از 72 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 13 رای
مشاهده
میدان لیبرتی
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 28 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
قلعه ناریکالا

قلعه ناریکالا

Narikala Fortress
4.1
(از 9 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 56 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 89٪ از 9 رای
مشاهده
مرکز خرید گالریا

مرکز خرید گالریا

Galleria Shopping mall
4
(از 1 نقد و بررسی)
تفلیس / گرجستان
رتبه در تفلیس 36 از 83 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده