جاذبه های کاپادوکیا

0
روستای اوچیسار
5
(از 4 نقد و بررسی)
کاپادوکیا / ترکیه
رتبه در کاپادوکیا 1 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
روستای چاووشین
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کاپادوکیا / ترکیه
رتبه در کاپادوکیا 9 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
موزه کلیسای گورمه
4
(از 1 نقد و بررسی)
گورمه / ترکیه
رتبه در گورمه 4 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه فضای باز گورمه
5
(از 1 نقد و بررسی)
گورمه / ترکیه
رتبه در گورمه 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای سن جان باپتیست

کلیسای سن جان باپتیست

Church Of St. John The Baptist -Vaftizci Yahya Kilisesi
5
(از 1 نقد و بررسی)
کاپادوکیا / ترکیه
رتبه در کاپادوکیا 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه اوچیسار
5
(از 2 نقد و بررسی)
کاپادوکیا / ترکیه
رتبه در کاپادوکیا 2 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آوانوس اورن یری
5
(از 1 نقد و بررسی)
کاپادوکیا / ترکیه
رتبه در کاپادوکیا 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه گورای (سرامیک و سفال)
5
(از 1 نقد و بررسی)
کاپادوکیا / ترکیه
رتبه در کاپادوکیا 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه فضای باز زلوه

موزه فضای باز زلوه

Zelve Open Air Museum
5
(از 1 نقد و بررسی)
کاپادوکیا / ترکیه
رتبه در کاپادوکیا 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دودکش های جن کاپادوکیه
5
(از 2 نقد و بررسی)
کاپادوکیا / ترکیه
رتبه در کاپادوکیا 2 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دره رز

دره رز

Rose Valley
5
(از 1 نقد و بررسی)
گورمه / ترکیه
رتبه در گورمه 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دره سرخ

دره سرخ

Red Valley
5
(از 1 نقد و بررسی)
گورمه / ترکیه
رتبه در گورمه 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دره ایهلار

دره ایهلار

Ihlara Valley
5
(از 1 نقد و بررسی)
کاپادوکیا / ترکیه
رتبه در کاپادوکیا 4 از 9 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده