جاذبه های فیروزکوه

0
گردنه گدوک

گردنه گدوک

Gardaneh Gadook
4
(از 1 نقد و بررسی)
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 5 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تنگه ساواشی (تنگه واشی)
4.6
(از 6 نقد و بررسی)
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 2 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
کتیبه تنگه ساواشی (تنگه واشی)
5
(از 3 نقد و بررسی)
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 1 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای خمده

روستای خمده

Khomedeh Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 3 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه سیاه رود
5
(از 1 نقد و بررسی)
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 3 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای جلیزجند

روستای جلیزجند

Jelizjand Village
0
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 6 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار بورنیک
0
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 6 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای سیمین دشت
0
فیروزکوه / ایران
رتبه در فیروزکوه 6 از 8 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده