جاذبه های گارنی

0
معبد گارنی

معبد گارنی

Garni Temple
4
(از 12 نقد و بررسی)
گارنی / ارمنستان
رتبه در گارنی 3 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 92٪ از 12 رای
مشاهده
طاق چارنتس

طاق چارنتس

Charents Arch
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
گارنی / ارمنستان
رتبه در گارنی 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
یادبود جنگ جهانی دوم
5
(از 1 نقد و بررسی)
گارنی / ارمنستان
رتبه در گارنی 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده