جاذبه های هانوی

0
هو شی مین ماسولیوم

هو شی مین ماسولیوم

Ho Chi Minh Mausoleum
5
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک لی تای تو
3
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 9 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
زندان هوالو

زندان هوالو

Hoa Lo Prison
4
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 7 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه هوشی مین

موزه هوشی مین

Ho Chi Minh Museum
3
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 9 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
سایت تاریخی کاخ ریاست جمهوری

سایت تاریخی کاخ ریاست جمهوری

Presidential Palace Historical Site
5
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای سن جوزف

کلیسای سن جوزف

St. Joseph's Cathedral
3
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 9 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان قطاری هانوی
5
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد ادبیات و دانشگاه ملی

معبد ادبیات و دانشگاه ملی

Temple of Literature & National University
4
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 7 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه هوان کیم
5
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار شبانه هانوی
5
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تئاتر عروسکی آبی (ویتنام)

تئاتر عروسکی آبی (ویتنام)

Traditional Water Puppet Show
3
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 9 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مقبره هوشی مین

مقبره هوشی مین

Ho Chi Minh Mausoleum
0
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 13 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده