جاذبه های ویتنام

0
واکینگ استریت بویی وین
3
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 6 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
هو شی مین ماسولیوم

هو شی مین ماسولیوم

Ho Chi Minh Mausoleum
5
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل کوکونات
4
(از 1 نقد و بررسی)
هوی آن / ویتنام
رتبه در هوی آن 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بازار شبانه هوی آن
5
(از 1 نقد و بررسی)
هوی آن / ویتنام
رتبه در هوی آن 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پل زاپنی

پل زاپنی

Japanese Covered Bridge
4
(از 1 نقد و بررسی)
هوی آن / ویتنام
رتبه در هوی آن 3 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شهر تاریخی هوی آن
5
(از 1 نقد و بررسی)
هوی آن / ویتنام
رتبه در هوی آن 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل مای خه
5
(از 1 نقد و بررسی)
دانانگ / ویتنام
رتبه در دانانگ 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اداره پست مرکزی

اداره پست مرکزی

Central Post Office
5
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاخ استقلال

کاخ استقلال

The Independence Palace
4
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
معابد وین ترانگ
4
(از 1 نقد و بررسی)
ویتنام
رتبه در ویتنام 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رودخانه مکونگ
4
(از 1 نقد و بررسی)
ویتنام
رتبه در ویتنام 2 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
معبد کائودای
5
(از 1 نقد و بررسی)
تای نین / ویتنام
رتبه در تای نین 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تونل های کوچی
5
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان نگوین هوئه
4
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
موزه بقایای جنگ

موزه بقایای جنگ

War Remnants Museum
5
(از 1 نقد و بررسی)
شهر هوشی مین / ویتنام
رتبه در شهر هوشی مین 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شهر سلطنتی هوئه
5
(از 1 نقد و بررسی)
هوئه / ویتنام
رتبه در هوئه 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مقبره مین مانگ

مقبره مین مانگ

Tomb of Minh Mang
4
(از 1 نقد و بررسی)
هوئه / ویتنام
رتبه در هوئه 4 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
مقبره خای دین

مقبره خای دین

Tomb of Khai Dinh
5
(از 1 نقد و بررسی)
هوئه / ویتنام
رتبه در هوئه 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پاگودا تی ین مو
5
(از 1 نقد و بررسی)
هوئه / ویتنام
رتبه در هوئه 1 از 4 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک لی تای تو
3
(از 1 نقد و بررسی)
هانوی / ویتنام
رتبه در هانوی 9 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده