جاذبه های کاشمر

0
قلعه آتشگاه

قلعه آتشگاه

Atashghah Castle
0
کاشمر / ایران
رتبه در کاشمر 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار آتشگاه

غار آتشگاه

Atashgah Cave
0
کاشمر / ایران
رتبه در کاشمر 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
روستای کریز

روستای کریز

Kariz Village
0
کاشمر / ایران
رتبه در کاشمر 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
امامزاده سید حمزه (باغ مزار)

امامزاده سید حمزه (باغ مزار)

Imamzadeh Seyed Hamzah (Baq Mazar)
0
کاشمر / ایران
رتبه در کاشمر 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رودخانه کال کرمگ
0
کاشمر / ایران
رتبه در کاشمر 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آرامگاه سید حسن مدرس

آرامگاه سید حسن مدرس

Tomb of Seyed Hasan Modarres
0
کاشمر / ایران
رتبه در کاشمر 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آبشار کریز

آبشار کریز

Keriz Waterfall
0
کاشمر / ایران
رتبه در کاشمر 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک جنگلی سید مرتضی

پارک جنگلی سید مرتضی

Seyed Morteza Forest Park
0
کاشمر / ایران
رتبه در کاشمر 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
آب گرم کریز

آب گرم کریز

Keriz Hot Spring
0
کاشمر / ایران
رتبه در کاشمر 1 از 10 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده