جاذبه های استان خراسان رضوی

0
آرامگاه فردوسی
4.6
(از 16 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 2 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 16 رای
مشاهده
خانه تاریخی داروغه

خانه تاریخی داروغه

Darougheh Historical House
4.5
(از 12 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 6 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
پارک کوهسنگی

پارک کوهسنگی

Kooh Sangi Park
4.7
(از 10 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 4 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
مجموعه توریستی چالیدره

مجموعه توریستی چالیدره

Chalidarreh Tourist Complex
3.8
(از 14 نقد و بررسی)
طرقبه / ایران
رتبه در طرقبه 11 از 15 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 14 رای
مشاهده
پارک کوهشار
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آرامگاه کمال الملک
4.5
(از 9 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 3 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 9 رای
مشاهده
آرامگاه عطار نیشابوری

آرامگاه عطار نیشابوری

Mausoleum of Attar Neyshaburi
4.6
(از 8 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 2 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
آرامگاه خیام (حکیم خیام نیشابوری)
4.7
(از 14 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 1 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 14 رای
مشاهده
آرامگاه خواجه ربیع
4
(از 2 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 61 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آرامگاه هرثمه بن اعین (خواجه مراد)
4
(از 2 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 61 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
دره هفت غار

دره هفت غار

Haft Ghar Valley
4
(از 1 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 14 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد چوبی نیشابور
3.8
(از 5 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 27 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 80٪ از 5 رای
مشاهده
برج آکسون مشهد

برج آکسون مشهد

Axon Tower mashhad
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خواجه اباصلت
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کاروانسرای شاه عباسی نیشابور
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
نیشابور / ایران
رتبه در نیشابور 26 از 52 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
کویر یونسی

کویر یونسی

Younesi Desert
5
(از 1 نقد و بررسی)
بجستان / ایران
رتبه در بجستان 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مدرسه دودر (مدرسه یوسفیه)
4
(از 1 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 40 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ وحش وکیل آباد
2.2
(از 7 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 88 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 43٪ از 7 رای
مشاهده
مرکز خرید پروما

مرکز خرید پروما

Proma Shopping mall
3.3
(از 3 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 85 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 67٪ از 3 رای
مشاهده
مرکز خرید آرمان مشهد
4.2
(از 7 نقد و بررسی)
مشهد / ایران
رتبه در مشهد 39 از 200 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده