جاذبه های کاتماندو

0
گنبد بوداهاناث
1.5
(از 2 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 7 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
میدان دوربار پاتان
5
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد سوایامبونات

معبد سوایامبونات

Swayambhunath Temple
2
(از 2 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 6 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
باغ آرزوها

باغ آرزوها

Garden of Dreams
5
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بودا پارک

بودا پارک

Amideva Buddha Park
3
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 4 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ رویاها

باغ رویاها

Garden of Dreams
0
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 5 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد پاشوپاتیناث

معبد پاشوپاتیناث

Pashupatinath Temple
4
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده