جاذبه های نپال

0
گنبد بوداهاناث
1.5
(از 2 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 7 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
میدان دوربار پاتان
5
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
استوپای صلح

استوپای صلح

World Peace Pagoda
4
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گاپتسوار گافا
4
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار دیویس
2
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 4 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه بِگناس
1
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 5 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه فیوا
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد سوایامبونات

معبد سوایامبونات

Swayambhunath Temple
2
(از 2 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 6 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
باغ آرزوها

باغ آرزوها

Garden of Dreams
5
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
بودا پارک

بودا پارک

Amideva Buddha Park
3
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 4 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
باغ رویاها

باغ رویاها

Garden of Dreams
0
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 5 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پارک ملی چیتوان

پارک ملی چیتوان

Chitwan National Park
5
(از 1 نقد و بررسی)
چیتوان / نپال
رتبه در چیتوان 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معبد پاشوپاتیناث

معبد پاشوپاتیناث

Pashupatinath Temple
4
(از 1 نقد و بررسی)
کاتماندو / نپال
رتبه در کاتماندو 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده