جاذبه های کوهرنگ

0
روستای لبد

روستای لبد

Labad Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 5 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
منطقه بازفت
5
(از 1 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 5 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار تونل کوهرنگ

آبشار تونل کوهرنگ

Waterfall of Kouhrang Tunnel
4
(از 3 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 12 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
غار یخی چاما

غار یخی چاما

Chama Ice Cave
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 2 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
روستای گزستان

روستای گزستان

Gazestan Village
2
(از 1 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 13 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
پلکان دژ پارت (پلکان دز پارت)
4
(از 1 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 11 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
چشمه دیمه

چشمه دیمه

Dimeh Spring
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 2 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
دشت لاله های واژگون
5
(از 2 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 1 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
آبشار شیخ علیخان

آبشار شیخ علیخان

Sheikh Alikhan Waterfall
4.4
(از 5 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 10 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 80٪ از 5 رای
مشاهده
روستای سر آقا سید

روستای سر آقا سید

Sar Aqa Seyed Village
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 9 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
تونل آب کوهرنگ

تونل آب کوهرنگ

Kouhrang Water Tunnel
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 2 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
آبشار شیخعلی خان

آبشار شیخعلی خان

SheykhAli Khan Waterfall
5
(از 1 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 5 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای دیمه

روستای دیمه

Dimeh Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 5 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
امامزاده سید عیسی (ع) سرآقا سید
0
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 14 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تنگ کوفی

تنگ کوفی

Taneg-e Koufi
0
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 14 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
چشمه کوهرنگ

چشمه کوهرنگ

Kouhrang Spring
0
کوهرنگ / ایران
رتبه در کوهرنگ 14 از 16 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده