جاذبه های لنکاوی

0
پل آسمان لنکاوی

پل آسمان لنکاوی

Langkawi Sky Bridge
5
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 2 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جزیره میمون ها
4
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 7 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دره عقابها

دره عقابها

Eagle Valley
4
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 7 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ژئو پارک کیلیم کارست

ژئو پارک کیلیم کارست

Kilim Karst Geoforest Park
5
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 2 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مزرعه ماهی ها (لنکاوی)
4
(از 2 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 11 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
جزیره فسیلها
3
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 12 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
غار خفاشهای لنکاوی
3
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 12 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان عقاب

میدان عقاب

Eagle Square
4
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 7 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل تانجانگ رهو
5
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 2 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل چنانگ (پانتای چنانگ)
5
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 2 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
هنر در بهشت (موزه سه بعدی لنکاوی)
4
(از 1 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 7 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جنگل های مانگرو لنکاوی
5
(از 2 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 1 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
تله کابین لنکاوی
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
لنکاوی / مالزی
رتبه در لنکاوی 6 از 13 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده