جاذبه های مالزی

0
معبد تین هو

معبد تین هو

Thean Hou Temple
4.8
(از 8 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 5 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
خانه وارونه کوالالامپور

خانه وارونه کوالالامپور

Kuala Lumpur Upside Down House
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 51 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
باغ وحش نگارا
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
امپانگ / مالزی
رتبه در امپانگ 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 75٪ از 4 رای
مشاهده
غار باتو

غار باتو

Batu Caves
4.4
(از 27 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 10 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 27 رای
مشاهده
خیابان جالان آلور
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 24 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
تامان ارکید کوالالامپور
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 20 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مسجد جامک

مسجد جامک

Jamek Mosque
4
(از 3 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 36 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
معبد سری ماها ماریامان
4
(از 7 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 54 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
مجسمه هانومان
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 19 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
باغ درياچه سايبرجايا
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوتراجایا / مالزی
رتبه در پوتراجایا 1 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه پوتراجایا
4.2
(از 7 نقد و بررسی)
پوتراجایا / مالزی
رتبه در پوتراجایا 6 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
مسجد پوترا

مسجد پوترا

Putra Mosque
4.3
(از 11 نقد و بررسی)
پوتراجایا / مالزی
رتبه در پوتراجایا 4 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
برج های دوقلوی پتروناس
4.6
(از 24 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 4 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 24 رای
مشاهده
سان وی لاگون
5
(از 11 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 2 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 11 رای
مشاهده
پارک پرندگان کوالالامپور
4.8
(از 10 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 6 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 10 رای
مشاهده
معبد چین سویی کیو

معبد چین سویی کیو

Chin Swee Cave Temple
4.8
(از 22 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 1 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 22 رای
مشاهده
برج تامینگ ساری

برج تامینگ ساری

Menara Taming Sari
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
مالاکا / مالزی
رتبه در مالاکا 4 از 12 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
برجایا هیلز

برجایا هیلز

Berjaya Hills
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 18 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
مجسمه خدای مورگان
4.1
(از 7 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 39 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
معبد والی دیوانای سامادا مروگان
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
کوالالامپور / مالزی
رتبه در کوالالامپور 20 از 90 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده