جاذبه های میبد

0
آب انبار کلار
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 6 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
چاپارخانه میبد

چاپارخانه میبد

Meybod Chapar Khaneh
4.6
(از 5 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 4 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 5 رای
مشاهده
کاروانسرای شاه عباسی میبد
4.5
(از 7 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 2 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 7 رای
مشاهده
قلعه مهرجرد

قلعه مهرجرد

Mehrjerd Castle
4
(از 2 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 9 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
یخچال خشتی میبد
4.6
(از 6 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 2 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
نارین قلعه (نارنج قلعه)

نارین قلعه (نارنج قلعه)

Narin Castle (Narenj Castel)
4.5
(از 12 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 1 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
برج کبوتر خانه
4.5
(از 4 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 7 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
موزه سفال میبد

موزه سفال میبد

The Pottery Museum of Maybod
3
(از 1 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 12 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
موزه زیلو

موزه زیلو

Zilo Museum
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 8 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
امامزاده بی بی خدیجه

امامزاده بی بی خدیجه

Imamzadeh Bi Bi Khadijeh
4
(از 1 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 9 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
برج کبوتر

برج کبوتر

Pigeon Tower
4.5
(از 10 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 5 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 90٪ از 10 رای
مشاهده
کارگاه سفال غدیر

کارگاه سفال غدیر

Ghadir Pottery Workhouse
4
(از 1 نقد و بررسی)
میبد / ایران
رتبه در میبد 9 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آسیاب کچلگ

آسیاب کچلگ

Kachalag Water Mill
0
میبد / ایران
رتبه در میبد 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
حمام سنتی یخدان

حمام سنتی یخدان

Hamam Sonati Yakhdan
0
میبد / ایران
رتبه در میبد 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
تالاب شهیدیه (شورک)

تالاب شهیدیه (شورک)

Shahidiyeh wetland (Shourak Wetland)
0
میبد / ایران
رتبه در میبد 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد آمنه گل

مسجد آمنه گل

Ameneh Gol Mosque
0
میبد / ایران
رتبه در میبد 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
غار جن

غار جن

Jen Cave
0
میبد / ایران
رتبه در میبد 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد سیدالشهدا (میبد)
0
میبد / ایران
رتبه در میبد 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
کاروانسرای کچلگ

کاروانسرای کچلگ

Kachalg Caravansary
0
میبد / ایران
رتبه در میبد 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
مسجد جامع میبد

مسجد جامع میبد

Meybod Jame Mosque
0
میبد / ایران
رتبه در میبد 13 از 31 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده