جاذبه های متسختا-متیانتی

0
کلیسای سوتیتسخولی

کلیسای سوتیتسخولی

Svetitskhoveli Cathedral
4.2
(از 4 نقد و بررسی)
متسختا / گرجستان
رتبه در متسختا 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
کلیسای گرگتی ترینیتی
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
استپانتسمیندا / گرجستان
رتبه در استپانتسمیندا 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
صومعه شیومگویمی

صومعه شیومگویمی

ShioMgvime Monastery
5
(از 1 نقد و بررسی)
متسختا / گرجستان
رتبه در متسختا 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کوه کازبک

کوه کازبک

Mount Kazbek
5
(از 1 نقد و بررسی)
استپانتسمیندا / گرجستان
رتبه در استپانتسمیندا 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجموعه استحکامات قلعه آنانوری
5
(از 1 نقد و بررسی)
متسختا-متیانتی / گرجستان
رتبه در متسختا-متیانتی 1 از 1 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده