جاذبه های پوخارا

0
استوپای صلح

استوپای صلح

World Peace Pagoda
4
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گاپتسوار گافا
4
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 2 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبشار دیویس
2
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 4 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه بِگناس
1
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 5 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
دریاچه فیوا
5
(از 1 نقد و بررسی)
پوخارا / نپال
رتبه در پوخارا 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده