جاذبه های عربستان سعودی

0
کعبه

کعبه

Kaaba
5
(از 2 نقد و بررسی)
مکه / عربستان سعودی
رتبه در مکه 1 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد النبی

مسجد النبی

Al-Masjid an-Nabawi
5
(از 3 نقد و بررسی)
مدینه / عربستان سعودی
رتبه در مدینه 1 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
غار حرا

غار حرا

Hara Cave
4
(از 2 نقد و بررسی)
عربستان سعودی
رتبه در عربستان سعودی 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد میغات دحول حلیفا بیر علی (مسجد شجره)
4
(از 2 نقد و بررسی)
مدینه / عربستان سعودی
رتبه در مدینه 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 50٪ از 2 رای
مشاهده
کوه احد

کوه احد

Mount Uhud
3
(از 1 نقد و بررسی)
مدینه / عربستان سعودی
رتبه در مدینه 6 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 1 رای
مشاهده
برج های ابراج البیت
5
(از 1 نقد و بررسی)
مکه / عربستان سعودی
رتبه در مکه 2 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قبرستان البقیع
4
(از 2 نقد و بررسی)
مدینه / عربستان سعودی
رتبه در مدینه 4 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
مسجد القبلتین

مسجد القبلتین

Masjid Al Qiblatayn
4
(از 1 نقد و بررسی)
مدینه / عربستان سعودی
رتبه در مدینه 2 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد قبا

مسجد قبا

Quba Mosque
4
(از 1 نقد و بررسی)
مدینه / عربستان سعودی
رتبه در مدینه 2 از 6 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجدالحرام

مسجدالحرام

Al masjid al haram
0
مکه / عربستان سعودی
رتبه در مکه 3 از 3 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
هگرا

هگرا

Mada'in Saleh
0
عربستان سعودی
رتبه در عربستان سعودی 2 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده