جاذبه های سیغناغی

0
صومعه بودبی سنت نینو‎

صومعه بودبی سنت نینو‎

Bodbe Monastery of St. Nino
4.7
(از 4 نقد و بررسی)
سیغناغی / گرجستان
رتبه در سیغناغی 1 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
دیوار بزرگ گرجستان

دیوار بزرگ گرجستان

The Great Wall of Georgia
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
سیغناغی / گرجستان
رتبه در سیغناغی 2 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
ساختمان شهرداری سیغناغی

ساختمان شهرداری سیغناغی

Signagi Municipality Administration
3
(از 1 نقد و بررسی)
سیغناغی / گرجستان
رتبه در سیغناغی 4 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کلیسای سنت استفان سیغناغی
4
(از 1 نقد و بررسی)
سیغناغی / گرجستان
رتبه در سیغناغی 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
یادبود جنگ جهانی دوم (سیغناغی)
3
(از 1 نقد و بررسی)
سیغناغی / گرجستان
رتبه در سیغناغی 4 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آبنمای سیغناغی

آبنمای سیغناغی

Sighnaghi Fountain
3
(از 1 نقد و بررسی)
سیغناغی / گرجستان
رتبه در سیغناغی 4 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجسمه دکتر آن ا دانکی

مجسمه دکتر آن ا دانکی

Sculpture The Doctor on a Donkey
3
(از 1 نقد و بررسی)
سیغناغی / گرجستان
رتبه در سیغناغی 4 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده