جاذبه های طالقان

0
دریاچه سد طالقان

دریاچه سد طالقان

Lake of Taleqan Dam
3.6
(از 6 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 10 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 6 رای
مشاهده
کهنه ده

کهنه ده

Kohneh Deh
3
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 5 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گردنه عسلک

گردنه عسلک

Gardaneh Asalak
3
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 5 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای گراب

روستای گراب

Garab Village
3
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 5 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گته ده

گته ده

Gateh Deh
5
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 1 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
نسا (بالا)
4
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 3 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
گوران

گوران

Gouran
3
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 5 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
وشته

وشته

Veshteh
3
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 5 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
روستای کرکبود

روستای کرکبود

Karkabood Village
5
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 1 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خانه آیت الله طالقانی
4
(از 1 نقد و بررسی)
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 3 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ایستا
0
طالقان / ایران
رتبه در طالقان 11 از 11 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده