جاذبه های ترابزون

0
تراس اوزونگل

تراس اوزونگل

UZUNGOL SEYİR TERASI
5
(از 1 نقد و بررسی)
اوزون گول / ترکیه
رتبه در اوزون گول 1 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اوزونگل
4.5
(از 12 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 1 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
بزتپه - قرشهر

بزتپه - قرشهر

Boztepe - Kirsehir
4.5
(از 8 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 2 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 8 رای
مشاهده
مرکز خرید فروم (ترابزون)

مرکز خرید فروم (ترابزون)

Forum Trabzon Shopping Center
3.8
(از 6 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 34 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 83٪ از 6 رای
مشاهده
بازار تاش باشی
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 11 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
مسجد بازار ترابزون
4.3
(از 3 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 11 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
اسکله تفریحی ترابزون
4
(از 2 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 21 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
کرال پستیل اند کومه (مجتمع رفاهی کرال)
4
(از 2 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 21 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
حمام میدان

حمام میدان

Meydan Hamami
3
(از 1 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 23 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد اسکندر پاشا

مسجد اسکندر پاشا

Iskenderpasa Mosque
5
(از 1 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 6 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسجد اوزونگل
4
(از 3 نقد و بررسی)
اوزون گول / ترکیه
رتبه در اوزون گول 3 از 5 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
عمارت ترابزون آتاتورک
4.4
(از 12 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 5 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 12 رای
مشاهده
پارک میدان ترابزون
4.2
(از 7 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 13 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 86٪ از 7 رای
مشاهده
اوت لت جواهر ترابزون
3.7
(از 4 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 32 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 4 رای
مشاهده
صومعه سوملا

صومعه سوملا

Sumela Monastery
4.5
(از 6 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 4 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 6 رای
مشاهده
روستای همسیکوی
4.5
(از 2 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 10 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده
پارک ملی آلتین دره وادیسی

پارک ملی آلتین دره وادیسی

Altindere Vadisi National Park
4.6
(از 3 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 3 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 3 رای
مشاهده
قلعه ترابزون
2.6
(از 3 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 38 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 33٪ از 3 رای
مشاهده
مرکز خرید وارلیباش آتاپارک

مرکز خرید وارلیباش آتاپارک

Varlibas Atapark Shopping Center
3
(از 1 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 23 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
آتا پارک
3.5
(از 2 نقد و بررسی)
ترابزون / ترکیه
رتبه در ترابزون 28 از 41 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 2 رای
مشاهده