جاذبه های اوگاندا

0
دریاچه بونیونی
اوگاندا
رتبه در اوگاندا 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
پارک ملی کوئین الیزابت

پارک ملی کوئین الیزابت

Queen Elizabeth National Park
0
اوگاندا
رتبه در اوگاندا 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده