جاذبه های آفریقا

0
حمام عزالدین

حمام عزالدین

Ezzeddine Hammam
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرابلس / لیبی
رتبه در طرابلس 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
قلعه سن جیل

قلعه سن جیل

Citadel Saint Gilles (Qal'at Sinjil)
4
(از 1 نقد و بررسی)
طرابلس / لیبی
رتبه در طرابلس 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
خیابان بائوبابز

خیابان بائوبابز

Avenue of the Baobabs
5
(از 1 نقد و بررسی)
ماداگاسکار
رتبه در ماداگاسکار 1 از 2 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز خرید کانال واک

مرکز خرید کانال واک

Canal Walk Shopping Centre
4
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 9 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مجتمع منتکازینو

مجتمع منتکازینو

Montecasino Complex
4
(از 1 نقد و بررسی)
ژوهانسبورگ / آفریقای جنوبی
رتبه در ژوهانسبورگ 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
جزیره دویکر

جزیره دویکر

Duiker Island
5
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 1 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مرکز پستانداران شهر میمون
4
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 9 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل کمپس بی

ساحل کمپس بی

Camps Bay Beach
4
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 9 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
میدان نلسون ماندلا
4
(از 1 نقد و بررسی)
ژوهانسبورگ / آفریقای جنوبی
رتبه در ژوهانسبورگ 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مزرعه شتر مرغ روستر کاگبرن
4
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 9 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
سواحل کلیفتون
4
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 9 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
دماغه امید نیک

دماغه امید نیک

Cape of Good Hope
5
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 1 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اسکله هانت بی

اسکله هانت بی

Hout Bay Harbour
4
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 9 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
تور هلیکوپتر سواری کیپ تاون
5
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 1 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
معدن طلای گلد ریف سیتی

معدن طلای گلد ریف سیتی

Gold Mine of Gold Reef City
4
(از 1 نقد و بررسی)
ژوهانسبورگ / آفریقای جنوبی
رتبه در ژوهانسبورگ 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
شهربازی گلد ریف سیتی

شهربازی گلد ریف سیتی

Gold Reef City Amusement Park
4
(از 1 نقد و بررسی)
ژوهانسبورگ / آفریقای جنوبی
رتبه در ژوهانسبورگ 3 از 7 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
ساحل بولدرز

ساحل بولدرز

Boulders Beach
5
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 1 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
کیپ ویل

کیپ ویل

The Cape Wheel
5
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 1 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
اسکله ویکتوریا و آلفرد

اسکله ویکتوریا و آلفرد

Victoria and Alfred Waterfront
5
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 1 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
مسیر کابلی هوایی کوهستانی تیبل مونتین
5
(از 1 نقد و بررسی)
کیپ تاون / آفریقای جنوبی
رتبه در کیپ تاون 1 از 21 جاذبه
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده