رستوران های آنتالیا

4
از 1 رای
فست فود دورومله

فست فود دورومله

durumle Fast food $ ارزان
4
(از 1 نقد و بررسی)
شهر آنتالیا / ترکیه
رتبه در شهر آنتالیا 1 از 1 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران اچ دی اسکندر

رستوران اچ دی اسکندر

HD İskender $ ارزان
4.7
(از 1 نقد و بررسی)
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 1 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران هتل ریکسوس پرمیوم

رستوران هتل ریکسوس پرمیوم

Rixos Premium Restaurant $$$ گران
4.7
(از 1 نقد و بررسی)
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 1 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران کوفتیسی رمیز یوکاپیلار

رستوران کوفتیسی رمیز یوکاپیلار

Kofteci Ramiz Uckapilar Restaurant $$ اقتصادی
4.5
(از 1 نقد و بررسی)
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 3 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 100٪ از 1 رای
مشاهده
رستوران کوکورکچی حلیم

رستوران کوکورکچی حلیم

Kokorechi hilmi Restaurant
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران بیگ یلو تاکسی بنزین کونیالتی

رستوران بیگ یلو تاکسی بنزین کونیالتی

Big yellow Taxi benzin cafe konyaaltI $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران اکرم کاسکون دونر

رستوران اکرم کاسکون دونر

Ekrem Coskun Doner $ ارزان
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران مای استیک هاوس

رستوران مای استیک هاوس

My Steakhouse $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران نیجات بالیک

رستوران نیجات بالیک

Nejat Balik $$$ گران
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران پیازچی مصطفی

رستوران پیازچی مصطفی

PIYAZCI MUSTAFA $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران سیسجی ایبو

رستوران سیسجی ایبو

Sisci Ibo $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران کستل بریزری

رستوران کستل بریزری

Castle Brasserie $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران پتیو

رستوران پتیو

Patio Restaurant $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران باسوگلو بولوک

رستوران باسوگلو بولوک

Basoglu balIk $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران فیسیتلی کفه اوه یمکلره

رستوران فیسیتلی کفه اوه یمکلره

Fisilti Cafe Ev Yemekleri $ ارزان
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران دوباسشن فاین دینینگ

رستوران دوباسشن فاین دینینگ

Du Bastion Fine Dining Restaurant $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران سدیر

رستوران سدیر

Sedir Restaurant $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران اورا کباب

رستوران اورا کباب

Ora Kebab Restaurant $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران بیگ شف

رستوران بیگ شف

Big Chef $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده
رستوران پاسا بی کبابجیسی

رستوران پاسا بی کبابجیسی

Pasa Bey Kebapcisi $$ اقتصادی
0
آنتالیا / ترکیه
رتبه در آنتالیا 4 از 52 رستوران
پیشنهاد کاربران 0٪ از 0 رای
مشاهده